Lütfen OZOZO.COM sitesini kullanmadan önce bu kullanım sözleşmesini dikkatlice okuyunuz.

OZOZO sitesinde sunulan tüm hizmetlerin Kullanıcı’lar tarafından kullanımı, bu sözleşmedeki şartlara tabidir. Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca "Kullanım Koşulları") okuyarak kabul etmediğiniz takdirde, SİTE'yi kullanmaktan vazgeçiniz. SİTE’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir.

Sitede yayınlanan Gizlilik Politikası, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

    •    TARAFLAR

İşbu sözleşme ve varsa ekleri, ‘Site’yi ziyaret eden ve hizmetlerden faydalanan kullanıcı ile OZOZO arasında düzenlenmektedir. Kullanıcı’nın Site’yi kullanması ile karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılır ve aşağıdaki şartlarla geçerli hale gelir.  

    •    TANIMLAR

Site: OZOZO.COM alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan websitesidir.

Kullanıcı: OZOZO tarafından yayınlanan siteyi internet üzerinden veya mobil cihazlar aracılığı ile ziyaret eden, kullanan, hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişidir.

Satıcı : Kendi internet sitesinde satışa sunduğu mal ve ürünleri, OZOZO aracılığı ile liste halinde OZOZO’ya ait site üzerinden yayınlatan, kendi sitesine yönlendirme izni vermiş olan ve bunun için OZOZO ile satış sözleşmesi gerçekleştirmiş olan gerçek veya tüzel kişidir.

    •    SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşme, kullancıların sitede sunulan hizmetlerden faydalanma şartlarını, usullerini ve tarafların bu konudaki hak ve yükümlülüklerini düzenler. Taraflar işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşmede yer alan şartlara uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

    •    TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OZOZO Kullanıcı’nın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, sitedeki hizmetlerden yararlanırken, işbu sözleşme şartlarına ve yürürlükteki yasalara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Yasalara aykırı hareket ve eylemlerinden OZOZO’ya ve üçüncü kişilere karşı kullanıcı kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Sitede yayınlanan ürünlerin açıklamaları, sınıflandırılmalarına ilişkin bilgilendirmeleri, renk, model, cins, vasıf, nitelik ve tüm özellikleri, ürünleri satan kişi ve kurumların sitesinde yayınlandığı hali ile sunulmaktadır. Bu sebeple ilanların doğruluğu, gerçekliği ve güncelliğinden satıcılar sorumludur. OZOZO ve çalışanları bu sebepten doğacak zararlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde OZOZO ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, Sitede yer alan liste ve ilanlar üzerinden hukuka aykırı şekilde kopyalama, çoğaltma, izinsiz yayınlama gibi eylemlerde bulunmayacağını, OZOZO ile haksız rekabet içerecek faaliyetlerde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

OZOZO, dilediği zaman sitede sunduğu hizmetler ve sitenin işleyişi üzerinde değişiklik ve güncellemeler yapabilir. Bu değişiklikler sitede kullanıcılara duyurulur.

    •    FİKRİ MÜLKİYET

İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kodlar, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları OZOZO veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için OZOZO’dan önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu Site’de yer alan bilgiler OZOZO’nun yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. OZOZO’nun yazılı izni olmadıkça işbu Site’ye link verilmesi de yasaktır.

Kullanıcılar, Site üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini OZOZO’ya  göndermekle OZOZO’nun söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

    •    SINIRLI SORUMLULUK

‘OZOZO’ 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince içerik sağlayıcı konumunda olmayıp, sitede yer alan içeriklerden sorumlu değildir. Site’de yayınlanan hiçbir bilgi ve ürün, OZOZO tarafından üretilmemiş ve ürün tanıtım içeriğine ve ilanlarına hiçbir müdahalede bulunulmamıştır.

Bu bilgiler ürünleri satışa sunan mağazalar tarafından umuma sunulmuş bilgiler olup, OZOZO tarafından sadece "arama optimizasyonu" kullanılarak Site’de görüntülenmektedir. OZOZO, yayınladığı ürünler hakkında mağazalarının yayınladığı ilan bilgilerinin ve bağlı oldukları mağazaların verdikleri hizmet ve ürünlerin doğruluğundan, güvenilirliğinden, tüketici kanunlarına ve diğer yasalara uygunluğundan sorumlu değildir, bunu araştırmakla yükümlü değildir. Sitede görüntülenen verileri Kullanıcı'lara reklam ve pazarlama amaçlı sunmaz.

    •    GARANTİ VERMEME:

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Ozozo, hizmetleri “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. Ozozo,  hizmetleri kullanımınızın güvenli, kesintisiz, her daim kullanılabilir veya hatasız olacağını veya gereksinimlerinizi karşılayacağını veya hizmetlerdeki herhangi bir kusurun düzeltileceğini garanti etmemektedir. Ozozo, hizmetlerin bağlanılabilirliği ve kullanılabilirliği konusunda yükümlülük üstlenmemekte ve bu konuda garantide bulunmamaktadır.

    •    SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

OZOZO, işbu Sözleşme’yi ve bu Site’deki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. OZOZO’nun değişiklikleri Kullanıcı’ya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, OZOZO  hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

OZOZO, dilediği zaman Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. İşbu sözleşme kullanıcının tek taraflı bildirimi ile değişmeyecektir.

    •    GİZLİLİK

OZOZO, Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı’nın talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde OZOZO personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

OZOZO, işbu Sözleşme’de belirtilen haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. OZOZO, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

OZOZO, Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. OZOZO’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, OZOZO’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Gizlilik yükümlülüğü ile ilgili bu Sözleşme’de yer almayan hususlarda ‘Gizlilik Politikası’ hükümleri geçerli olacaktır.

    •    MÜCBİR SEBEPLER

Taraflar’dan hiçbiri diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) kaynaklanan ve doğrudan doğruya akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Mücbir Sebep nedeniyle OZOZO, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecek yahut bu durumlar nedeniyle OZOZO’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

    •    TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, OZOZO’nun bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, iş bu sözleşmede ve üye olurken belirttikleri adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu,  adres değişikliği olması durumunda bunu en geç 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini aksi halde üye olurken beyan ettikleri adreslere gönderilecek tebligatların geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

    •    UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.